Usvojena Strategija životne sredine Brčko distrikta BiH

Na prijedlog Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko – pravne poslove Skupština Brčko distrikta BiH, na 4. redovnoj sjednici održanoj 1. februara 2017. godine, donijela je Odluku o usvajanju Strategije životne sredine Brčko distrikta BiH za period 2016. – 2026. godina.

Strategijom zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH osiguravaju se svi elementi koji će omogućiti privredni razvoj Brčko distrikta BiH, a istovremeno zaštititi prirodni, prostorni i ostali resursi u smislu racionalnog korištenja u funkciji održivog razvoja.