Obavještenje za lica koja su učestvovala u radu za vrijeme elementarnih nepogoda (poplave) u Brčko distriktu BiH

Obavještavamo lica koja se nalaze na priloženom Spisku da popune IZJAVU u prilogu i uz nju dostave kopiju računa u banci. Popunjenu i potpisanu izjavu, mogu predati do srijede, 2.7. 2014. godine, sa kopijom računa u banci u Pododjeljenja za podršku MZ, NVO i UG (Omladinski centar).
 Lica koja se odriču naknade ne trebaju dostavljati popunjene Izjave. Spisak lica se nalazi i na oglasnoj tabli Vlade Brčko distrikta BiH i oglasnoj tabli Omladinskog centra, a IZJAVU možete preuzeti i na INFO PULTU Vlade Brčko distrikta BiH i u prostorijama Pododjeljenja za podršku MZ, NVO i UG (Omladinski centar).