Obavještenja iz Odjeljenja za izbjeglice

DokumentiDodato

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Nakon zavrsene procedure odabira korisnika projekta rekonstrukcije stambenog fonda (OPEC Fond za medunarodni razvoj - OFID) u Brcko distriktu BiH po raspisanom Javnom pozivu, Prvostepena Komisija je utvrdila da niti jedna prijava na Javni poziv ne ispunjava opste kriterije za utvrdivanje potencijalnih korisnika pomoci propisane clanom 22. Zakona 0 izbjeglicarna iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Sluzbeni glasnik", broj:23-99,21103 i 33/03). 

Prigovor se podnosi Drugostepenoj komisiji za odabir korisnika projekta rekonstrukcije stambenog fonda (OPEC Fond za medunarodni razvoj - OFIO) u Brcko distriktu BiH, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke.

Na rang – listu moze se uloziti prigovor Drugostepenoj komisiji putem Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja liste. Zadnji dan za podnošenje prigovora je 19.11.2018.godine.
Poziv za prijedloge projekata u okviru Programa malih grantova Igmanske inicijative "CARE - doprinos pristupu izbjeglica i raseljenih osoba pravima i mogucnostima za zapošljavanje"

Igmanska Inicijativa objavila je poziv za predloge projekata organizacija civilnog društva. Rok za podnošenje prijava je 15. decembar. Više informacija na linku https://bit.ly/2NOfZOM
Javni poziv za podnošenje prijava na realizaciji Projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Brcko distriktu Bosne i Hercegovine

Javni poziv otvoren je 30 dana i traje od 9. 8. 2018. do 7. 9. 2018. godine.
Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se zele integrisati na nivou lokalne zajednice za 2018. godinu.
Javni poziv je otvoren 30 dana i traje od 9. 8. 2018. do 7. 9. 2018. godine.
PRELIMINARNA LISTA POTENCIJALNIH KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA ZA POD-PROJEKAT DRZAVNOG PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA (DPSZ-BIH4) U BRCKO DISTRIKTU BIH

LISTA JE OBJAVLJENA DANA 19. 06. 2018. GODINE, A ROK ZA PRIGOVOR JE 15 KALENDARSKIH DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

Obavještenje za sve podnosioce zahtjeva, zalbi i prigovora koji se odnose na elementarne nepogode –poplave i klizišta u skladu s Programom za otklanjanje i ublazavanje posljedica nastalih elementarnim nepogodama u Brcko distriktu BiH u 2014. godini.
Na rang-listu moze se uloziti prigovor Drugostepenoj komisiji putem Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja liste.
Zadnji dan za podnošenje prigovora je 20.12.2017.godine.
respa_ba
Кonkursi
Zakazani intervjui
pitanjazaposljavanjeba
Rezultati intervjua
Obrasci
Javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH
Obavještenja