Pododjel za poljoprivredu

Djelokrug rada:

Razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stočarstva na području Brčko distrikta BiH;

  • Pružanje savjetodavnih usluga iz oblasti poljoprivrede i stočarstva;
  • Stvaranje uslova u Brčko distriktu BiH za postprivatizaciono investiranje;
  • Povezivanje priamarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije u Brčko distriktu BiH.