Pododjeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline

Djelokrug rada:

Pododjeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline, obavlja poslove iz oblasti: urbanizma, prostornog planiranja, legalizacije bespravno izgrađenih građevina, zaštite kulturno-istorijskih objekata i zaštite životne sredine na teritoriji Brčko distrikta.

1.1. Poslovi Službe Pododjeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline:

 • Vodi proces izrade Prostornog plana Brčko distrikta BiH kao polaznog strateškog dokumenta u ovoj oblasti;

 • Vodi proces izrade Urbanističkog plana Brčko distrikta BiH;

 • Priprema i učestvuje u izradi regulacionih planova, urbanističkih projekata, urbanističkih redova na teritoriji Brčko Distrikta, prema prioritetima. Izrađuje prijedloge za ustupanje gradskog građevinskog zemljišta u svrhu privođenja konačnoj namjeni prema važećim regulacionim planovima (stanovanje, poslovne zone, saobraćajna infrastruktura itd.);

 • Rješavanje po zahtjevima pravnih i fizičkih lica za izdavanje urbanističkih saglasnosti za gradnju objekata na teritoriji Brčko Distrikta, po prostorno-planskoj dokumentaciji;

 • Zaštita objekata od kulturno-istorijskog značaja i utvrđivanje liste i procedura za nove objekte koji se kandiduju;

 • Primjena svih zakona i podzakonskih akata iz oblasti građevinarstva, urbanizma i prostornog planiranja;

 • Primjena svih zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine;

 • Obavlja poslove zaštite životne sredine, izdavanje ekoloških dozvola u skladu sa odredbama zakona o zaštiti životne sredine i drugim propisima koji se odnose na životnu sredinu;

 • Priprema zakone, druge propise i opšte akte iz oblasti zaštite životne okoline;

 • Organizuje poslove koji imaju za cilj sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po životnu okolinu,

 • Učestvuje u izradi programa i planova koji se odnose na korištenje prirodnih resursa,

 • Učestvuje u izradi i ostvarivanju posebnog plana za pitanja zaštite životne sredine,

 • Vrši monitoring životne sredine.

1.2. Poslovi Službe za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina:

 • Vođenje postupaka po zahtjevima za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina, u skladu sa odredbama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina Distrikta i drugim zakonima i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju;

 • Priprema nacrta zakonskih i podzakonskih akata za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina.

 
Izdavanje ekoloških dozvola
Obavještavamo Vas da će se 21.12.2016. održati javna rasprava u prostorijama MZ Potočari u 13,00 sati a povod je izgradnja poslovnog kompleksa  za proizvodnju i skladištenje poljoprivrednih proizvoda  investitora "Agripet" d.o.o. Potočari.
 
Obavještavamo Vas da će se 8.12.2016. održati javna rasprava u prostorijama M.Z. Krepšić sa početkom u 12 sati, a povod je izgradnja poslovno-proizvodnog objekta "Sušara za žitarice i izmještanje postojećeg silosa, dvije cisterne za TNG, isparivačke stanice investitora "NGV" d.o.o.
 
Obavještavamo Vas da će se dana 30.11.2016.godine (srijeda) u 12h  u prostorijama MZ Brka održati javna rasprava povodom izdavanja ekološke dozvole za pogon za primarnu preradu drveta "Pamukčić-Comerce" d.o.o. Brka , Brčko. U linku ispod mozete pogledati  zahtjev za izdavanje ekološke dozvole.
 
Obavještavamo vas da će se 28.11.2016. održati javna rasprava u prostorijama M.Z. Brka sa početkom u 12 sati, a povod je izgradnja poslovno-proizvodnog objekta za proizvodnju biodizela na potezu Brka, brdo Šterac investitora "Pronto" d.o.o. U prilogu nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za poslovno-proizvodni objekat za proizvodnju biodizela,