Pododjeljenje za imovinsko-pravne poslove

Djelokrug rada:

Pododjeljenje za imovinsko pravne poslove nadležno je da:

  • Rješava imovinsko- pravne odnose sa fizičkim i pravnim licima na nekretninama po zahtjevu fizičkih ili pravnih lica ili po službenoj dužnosti,

  • Sprovodi postupke eksproprijacije i uzurpacije nekretnina kao i druge prvostepene upravne postupke u skladu sa Zakonom,
  • Priprema prijedloge prvostepenih upravnih rješenja,

  • Priprema nacrte zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjeljenja,

  • Sprovodi odluke i akte Vlade i Skupštine iz nadležnosti Pododjeljenja.

 
Izdavanje ekoloških dozvola
Obavještavamo Vas da će se 02.03.2017. godine održati javna rasprava u prostorijama MZ Brka sa početkom u 11,00 sati, a povod je  izdavanje ekološke dozvole za izgrađeni pogon za primarnu preradu drveta - pilanu preduzeća "RZ - Komerc" d.o.o. Brčko, Brka. U prilogu možete pogledati Zahtjev.
 
Obavještavamo da će se 23.02.2017. godine održati javna rasprava u prostorijama MZ Vitanovići sa početkom u 12,00 sati, a povod je  izdavanje ekološke dozvole za izgrađeni objekat za proizvodnju drvene i PVC stolarije preduzeća "Yavuz Company" d.o.o. Srebrenik, Poslovna jedinica Brčko. U prilogu možete pogledati Zahtjev.