Pododjeljenje za imovinsko-pravne poslove

Djelokrug rada:

Pododjeljenje za imovinsko pravne poslove nadležno je da:

  • Rješava imovinsko- pravne odnose sa fizičkim i pravnim licima na nekretninama po zahtjevu fizičkih ili pravnih lica ili po službenoj dužnosti,

  • Sprovodi postupke eksproprijacije i uzurpacije nekretnina kao i druge prvostepene upravne postupke u skladu sa Zakonom,
  • Priprema prijedloge prvostepenih upravnih rješenja,

  • Priprema nacrte zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjeljenja,

  • Sprovodi odluke i akte Vlade i Skupštine iz nadležnosti Pododjeljenja.

 
Izdavanje ekoloških dozvola
Obavještavamo Vas da će se 21.12.2016. održati javna rasprava u prostorijama MZ Potočari u 13,00 sati a povod je izgradnja poslovnog kompleksa  za proizvodnju i skladištenje poljoprivrednih proizvoda  investitora "Agripet" d.o.o. Potočari.
 
Obavještavamo Vas da će se 8.12.2016. održati javna rasprava u prostorijama M.Z. Krepšić sa početkom u 12 sati, a povod je izgradnja poslovno-proizvodnog objekta "Sušara za žitarice i izmještanje postojećeg silosa, dvije cisterne za TNG, isparivačke stanice investitora "NGV" d.o.o.
 
Obavještavamo Vas da će se dana 30.11.2016.godine (srijeda) u 12h  u prostorijama MZ Brka održati javna rasprava povodom izdavanja ekološke dozvole za pogon za primarnu preradu drveta "Pamukčić-Comerce" d.o.o. Brka , Brčko. U linku ispod mozete pogledati  zahtjev za izdavanje ekološke dozvole.
 
Obavještavamo vas da će se 28.11.2016. održati javna rasprava u prostorijama M.Z. Brka sa početkom u 12 sati, a povod je izgradnja poslovno-proizvodnog objekta za proizvodnju biodizela na potezu Brka, brdo Šterac investitora "Pronto" d.o.o. U prilogu nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za poslovno-proizvodni objekat za proizvodnju biodizela,