Zajednički poslovi obrazovanja

U Pododjeljenju za zajedničke poslove Odjeljenja za obrazovanje vrše se sljedeći poslovi koji se odnose na:

 • Rješavanje pitanja ekonomsko-finansijske prirode iz djelokruga rada Odjeljenja,
 • Plansko-analitičke i operativne poslove za sve organizacione dijelove Odjeljenja,
 • Koordinaciju aktivnosti planiranja i realizacije operativnog i kapitalnog budžeta Odjeljenja u saradnji s obrazovnim institucijama,
 • Provođenje javnih nabavki roba, pružanja uslugai izvođenja radova za potrebe Odjeljenja i obrazovnih institucija,
 • analizu revizije finansijskog poslovanja Odjeljenja i predlaganje mjera za otklanjanje nedostataka i implementaciju preporuka po revizorskim izvještajima,
 • Ostala pitanja ekonomsko-finansijske prirode,
 • Koordinciju rada Pododjeljenja sa šefovima drugih pododjeljenja u Odjeljenju za obrazovanje i s drugim odjeljenjima i institucijama,
 • Obavljanje drugih poslove iz nadležnosti ovog pododjeljenja određenih zakonima i drugim propisima.

Organizacionu strukturu Pododjeljenja čine:

 • Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove (049/216-110),
 • Stručni savjetnik za finansije i javne nabavke (049/216-110) i
 • Tehnički sekretar (049/214-503).
 
Zapošljavanje u obrazovanju
zakazaniintervjuiba
rezultatiintervjuaba