Odjeljenje za obrazovanje

Odjeljenje za obrazovanje obavlja stručne, administrativne i ostale dužnosti iz nadležnosti Vlade, koje se odnose na:

  • provođenje zakona i propisa nadležnih tijela i institucija BiH i Distrikta iz oblasti obrazovanja, pod nadzorom i uputstvima gradonačelnika;
  • materijalno – tehničku i kadrovsku podršku obrazovnim institucijama Distrikta;
  • donošenje nastavnih planova i programa u skladu sa standardima modernog, demokratskog i multietničkog društva;
  • saradnju između roditelja i nastavnog osoblja;
  • sprovođenje edukativnih programa u Distriktu;
  • ostale dužnosti iz nadleženosti ovog odjeljenja u skladu sa zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili naložene od strane gradonačelnika.
 
Zapošljavanje u obrazovanju
zakazaniintervjuiba
rezultatiintervjuaba