Geoinformacioni sistem u Vladi Brčko distrikta BiH

Brčko distrikt BiH postaje „Inteligentna lokacija“

Projekat formiranja jedinstvene GIS baze podataka je postavio nove standarde u upravljanju javnom imovinom. Sistem koji se koristi u Vladi Brčko distrikta BiH je zasnovan na najmodernijim GIS tehnologijama. Ovaj sistem omogućava, između ostalog, sveobuhvatno sagledavanje svih prostornih i opisnih podataka što je od krucijalnog značaja kada je u pitanju njihova analiza na jednoj lokaciji. Koristeći GIS tehnologije, svaka lokacija u Brčko distriktu BiH za koje postoje određeni podaci koji su unešeni u sistem, postaje tzv.„inteligentna lokacija“ jer daje podršku u kvalitetnijem donošenju poslovnih odluka. Treba napomenuti da se ovdje ne radi samo o podacima koji se odnose na parcelu ili objekat, nego ovdje govorimo i o događajima i procesima vezanim za neku lokaciju čime se povećava sveukupna efektivnost i efikasnost administracije.

GISSema

Cilj

Uvođenjem GIS tehnologija u administraciju Vlade Brčko distrikta BiH, prema gore navedenom modelu, posebno odjeljenje unutar opštine upravlja svom javnom imovinom, a sav posao oko pripreme podataka je podijeljen između odjeljenja unutar opštinske administracije. Rad u GIS okruženju ima za cilj da objedini sve baze podataka koji se nalaze u opštinskoj administraciji u jednu jedinstvenu bazu podataka koja se odnosi na javnu imovinu. Takav koncept podrazumijeva veliki napor, u smislu prilagođavanja postojeće dokumentacije po odjeljenjima u jedan univerzalan i standardiziran format koji se već sada koristi u procesu upravljanja javnom imovinom.

Ured za upravljanje javnom imovinom – geomarketig u službi lokalne zajednice

gis-sl1U zemljama koje se nalaze u tranziciji, kao što je Bosna i Hercegovina, svaka lokalna zajednica se suočava sa problemom koji se odnosi na imovinu koja je „društvena“. 
Javnu imovinu neke lokalne zajednice čine nekretnine, građevinsko i poljoprivredno zemljište, zgrade i objekti koji se koriste za opšte i zajedničke svrhe, poslovni prostori, zatim saobraćajna, komunalna i elektroenergetska infrastruktura itd. Upravljanje javnom imovinom na tradicionalan način nije najefikasniji i najekonomičniji jer usložnjava i kreira „tromu“ administraciju, a posebno generiše nezadovoljstvo građana. Proces upravljanja javnom imovinom podrazumijeva identifikaciju imovine koju bi trebalo zadržati kao javnu ili pak imovinu koju je potrebno staviti na raspolaganje.

Integracijom podataka u jedinstven geoinformacioni sistem (GIS) na nivou Vlade Brčko distrikta BiH moguće je, između ostalog i:

 • upravljanje i raspolaganje javnom imovinom Brčko distrikta BiH,
 • kreirati evidenciju cjelokupne komunalne infrastrukture,
 • odrediti ukupni broj firmi na jednom ili cjelokupnom području,
 • prikazati gustoću privrednih kapaciteta na nekom području,
 • uraditi razne analize poslovanja prema sektorima za postojeće kompanije,
 • odrediti prosječnu starost kompanija,
 • determinirati nova gradilišta koja se razvijaju u urbanim područjima,
 • dati podrška kompanijama koje ulaze u business (start up),
 • izvršiti popis svih zemljišnih površina koje su namijenjene za instaliranje start up firmi,
 • pregled i analiza profila populacije na nekom području (prema starosnoj dobi, stilu života, prosječnom zaradom itd.),
 • odrediti raspoloživo zemljište, i/ili zgrade, koje su pogodne za industrijske namjene,
 • izvršiti procjenu malih poslovnih infrastruktura u prostoru i vremenu (strateško planiranje),
 • napraviti pregled tipova aktivnosti na nekom području, popis i analizu postojećih infrastruktura.

Očekivani rezultati

U tradicionalnom okruženju svi podaci su „raspršeni“ po cijeloj administraciji, često bez ikakve komunikacije ili veze, čime se povećava redudanca podataka, što neminovno vodi ka entropiji sistema. GIS se upravo uvodi radi povećavanja ukupne efikasnosti i efektivnosti administracije, usmjeravajući svoje aktivnosti na povećanje kvalitete usluga prema krajnjim korisnicima - stanovnicima. Iskustva u ovoj oblasti pokazuju da kreiranjem i unapređivanjem postojećih ili pak uvođenjem novih sistema, obavezno rezultira poslovnim procesima koji obezbjeđuju znatne uštede, odnosno povećavaju dotadašnje prihode i pune općinski budžet.