Pododjel za analizu i administrativnu podršku

Djelokrug rada:

  • Izrada planova za ruralni razvoj sela koji odražavaju potrebe i aspiracije lokalnog stanovništva u skladu su sa prirodnom bazom resursa;
  • Koodrinacija razvoja pomenutih planova od strane Vlade Brčko distrikta BiH nevladinih organizhacija i donatora (što će koristiti kao osnova za mikro-kreditnih linija pogodnih za razvoj malih preduzeća u ruralnim područjima);
  • Odabiranje pilog projekata za implementaciju na osnovu ocjene ekonomskog i socijalnog efekta koje bi oni mogli imati. Ovi projekti će obuhvatati šeme bitne za cijelu a pogotovo ruralnu zajednicu;
  • Kreiranje mjera koje mogu dovesti do povećanja zaposlenosti u nepoljoprivrednim djelatnostima u ruralnim područjima, uključujući ovdje male šeme za započinjanje biznisa;
  • Provođenje aktivnosti upravljanja i koordinacije projekata u Odjeljenju;
  • Implementacija projekata EU iz oblasti robnh i novčanih kredita;
  • Monitoring kredita i projekata;
  • Podrška obezbjeđenju ruralnih kredita;
  • Koordinacija entitetskih povezanih projektnih inicijativa.