Obavještenje Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu o Nacrtu RBM Plana za vodno područje rijeke Save

Uz pomoć Evropske unije kroz „IPA program 2011“ i tehničku saradnju španske firme „EPTISA“ pripremljena je radna verzija Nacrta Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Brčko distriktu BiH.
S ciljem uključivanja javnosti u izradu Nacrta Plana Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održalo je stručnu raspravu 11. 3. 2016. godine  u hotelu „Jelena“ u Brčkom, gdje je javnost upoznata s istim.
Nakon održane javne rasprave i dorade Nacrta Plana po pristiglim komentarima Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu objavljuje dorađene dokumente kako bi se javnost upoznala sa sadržajem materijala koji čine:
Pozivaju se svi zainteresirani da svoje komentare, sugestije i prijedloge za poboljšanje dorađenog materijala dostave Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu do 15. 9. 2016. godine na adresu:
ul. Mostarska br. 195, Brčko, ili putem e-maila: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ili Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli .
Kontakt osobe su Ljiljana Zenunović, tel. 049 / 490-174, i Svjetlana Đukić, tel. 049 / 320-125.