Obavještenje Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

10.5.2016. U skladu sa Zaključkom Vlade Brčko distrikta BiH donesenim na 118. vanrednoj sjednici, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu obavještava poljoprivredne proizvođače s područja Brčko distrikta BiH koji namjeravaju podnijeti zahtjeve za ostvarivanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu da mogu podnijeti zahtjev za izlazak komisije na teren radi utvrđivanja činjeničnog stanja i sačinjavanja privremenog zapisnika.

Zahtjev se može podnijeti za biljnu proizvodnju koja je u toku i stočarsku proizvodnju koja je završena, a može se podnositi od 16. 5. 2016. godine do donošenja pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu. U zahtjevu za izlazak komisije na teren je potrebno navesti  katastarske parcele na kojima je zasnovana proizvodnja, a prilikom izlaska komisije na teren dužni su komisiji omogućiti uvid u kopije katastarskih planova i dokumentaciju koja predstavlja pravni osnov za korištenje parcela na kojima je zasnovana poljoprivredna proizvodnja (posjedovni list, zemljišnoknjižni izvadak, ugovor o zakupu, itd.).

Zahtjeve za ostvarivanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredni proizvođači će predavati nakon donošenja pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu.