Saopćenje Odjeljenja za javne poslove – 1.10.2015.

Odjeljenje za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH će u narednom periodu otpočeti uvođenje u posao deset građevinskih firmi koje će izvoditi radove na rekonstrukciji i izgradnji puteva i ulica na području Brčko distrikta BiH. Ugovoreni su radovi za 66 kapitalnih projekata čija je ukupna vrijednost ugovorenih usluga 2.156.654,84 KM.
2015-06-30-Svjetlana_Civcic
Ugovoreni su radovi za realizaciju sljedećih kapitalnih projekta:
1.  Nastavak asfaltiranja puta u Guderevici, Dubrave
2.  Nastavak izgradnje trotoara na glavnom putu od „Nestro” pumpe prema izlazu za Brčko, Bukvik
3.  Nastavak asfaltiranja puta u MZ Bijela, zaselak Jagatići
4.  Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Spajići – Ivanovići, MZ Prijedor
5.  Asfaltiranje puta, MZ Bijela, zaselak Jurkovići
6.  Asfaltiranje puta od zgrade br. 27 do Dževada Isića, Prutače
7.  Asfaltiranje puta prema kući Andrije Čančarević u MZ Bijela
8.  Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Cerik
9.  Nastavak izgradnje pješačke staze Lukići, MZ Dubrave
10. Asfaltiranje puta prema Barišićima, MZ G. Skakava
11. Nastavak rekonstrukcije puta Topolik – Prijedor
12. Asfaltiranje ulice Dejtonska pored kuće Izudina Martinovića
13. Izgradnja pješačke staze Ulički put prema glavnom putu Gluhakovac
14. Rekonstrukcija pješačke staze u ulici Bosne srebrene
15. Asfaltiranje puta preko puta „Vibrobetona“ do kuće D. Lukića, MZ Plazulje
16. Nastavak zamjene kolovoznog zastora u ulici Donja Brka, II. faza
17. Nastavak rekonstrukcije ulice koja se odvaja sa puta M14.1 kod igrališta malih sportova, pored fudbalskog igrališta do ulice koja ide pored kapele, MZ Gredice 1
18. Rekonstrukcija ulice koja ide do objekta mjesne zajednice u MZ Gredice 1
19. Asfaltiranje priključnih ulica na M14.1 pored stambenih zgrada u MZ Stolin
20. Rekonstrukcija ulice spoj obdanište „Amica“ – S. Sokak u MZ Broduša
21. Rekonstrukcija ulice Rogozan u MZ Dizdaruša
22. Nastavak asfaltiranja pješačke staze u MZ Potočari
23. Nastavak asfaltiranja puta Tadići – Kisići MZ Gornji Brezik
24. Završetak asfaltiranja ulice Ivana Mažuranića u MZ 1. maj
25. Asfaltiranje spoja ulica Josipa Kozarca i Duška Radovića u MZ 4. juli
26. Rekonstrukcija (rješavanje odvodnje vode s puta) ulice u Stokićima, MZ Potočari
27. Asfaltiranje sokaka na parceli k.č. 828, MZ Brka
28. Asfaltiranje puta u MZ Gornji Zovik, dionica prema Antićima
29. Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Peškiri, MZ Gornji Zovik
30. Završetak radova na asfaltiranju puta Čađavac – Begovača
31. Sufinansiranje asfaltiranja puta u MZ Boderište
32. Izgradnja trotoara u Repinom Brdu, MZ Šatorovići
33. Izgradnja pješačke staze u Gorikčićima, MZ Boće
34. Asfaltiranje Hadžimehmedović sokaka, MZ Brka
35. Asfaltiranje Mahmutović sokaka MZ Brka
36. Rekonstrukcija postojeće ulice Muratovića (Hukića sokak), MZ Brka
37. Nastavak izgradnje trotoara od Brke ka gradu, MZ Brka
38. Nastavak rekonstrukcije lokalnog puta Brčko – Štrepci, dionica od centra Boća prema Brčkom
39. Asfaltiranje ulice prema Sefiru Sarajliću, MZ Brka
40. Nastavak rekonstrukcije raskrsnice u centru Omerbegovače prema Gornjem Zoviku
41. Izgradnja pješačke staze od skretanja Snagići prema Plavotićima, MZ Boće
42. Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Arsenovići, MZ Brezovo Polje Selo
43. Završetak asfaltiranja puta stara kovačnica, desni krak, MZ Popovo Polje
44. Asfaltiranje puta pored stočne pijace k.č. 752 u MZ Gornji Brezik
45. Završetak asfaltiranja puta pored stare kovačnice, lijevi krak, MZ Popovo Polje
46. Nastavak izgradnje trotoara na M14.1 pored stambenih zgrada na Stolinu
47. Završetak asfaltiranja puta u zaseoku Budeči, MZ Ražljevo
48. Završetak asfaltiranja puta ka groblju u MZ Slijepčevići
49. Završetak asfaltiranja puta Nikolići Petrovići u MZ Trnjaci
50. Završetak asfaltiranja puta na parceli k.č. 782 u MZ Gredice 2
51. Nastavak asfaltiranja puta od benzinske pumpe „MB Radić“ do novoformiranog pravoslavnog groblja MZ Brezovo Polje Novo Naselje
52. Asfaltiranje puta MZ Donja Skakava prema kući Ive Dugonjića
53. Nastavak asfaltiranja puta u MZ Ulice prema Svetištu svete Ane
54. Rekonstrukcija puta Patanske njive, MZ Krepšić
55. Izgradnja nekategorisanog makadamskog puta u KO Grbavica k.č. 16/3, MZ Grbavica
56. Nasipanje makadamskih puteva nasipnim materijalom u osam mjesnih zajednica
57. Asfaltiranje ulice preko puta benzinske pumpe „BP Petrović” u MZ Grbavica
58. Nastavak asfaltiranja Martinovića puta, MZ Donja Skakava
59. Nastavak rekonstrukcije makadamskog puta Jagodnjak – Obori
60. Završetak asfaltiranja puta Parići, MZ Gorice
61. Nastavak rekonstrukcije asfaltnog puta od Šukovice prema Donjem Vukšiću
62. Nastavak rekonstrukcije puta Ulice – Vitanovići
63. Rehabilitacija makadamskih puteva
64. Nastavak asfaltiranja VI. ulice, MZ Ilićka
65. Asfaltiranje puta Tikvići – Rogozan, MZ Ulice
66. Izgradnja novoplanirane ulice Klanac – Rosulje u MZ Klanac.
 
Odjeljenje, također, očekuje završetak procedure za izbor izvođača radova za još 57 lotova, procijenjene vrijednosti oko 1.200.000 KM, koja je započeta u aprilu ove godine, a trenutno je u postupku razmatranja žalbe. Nakon izbora i potpisivanja ugovora s izabranim izvođačima građani će putem medija biti obaviješteni o kojim projektima se radi i kada će ugovoreni radovi otpočeti s realizacijom.