Saopćenje za javnost Odjeljenja za javne poslove: Izvještaj o razlozima prodora vode u podrum zgrade policije

25.8.2015. Nakon informacije o prodoru vode u podrumskom dijelu zgrade Policije koja je u završnoj fazi izgradnje, gradonačelnik Brčko distrikta BiH dr. Anto Domić formirao je komisiju koja je sačinila izvještaj o utvrđivanju razloga prodora vode u objekat.
U izvještaju se navodi da je do prodora vode moglo doći iz više razloga. Osnovni nedostatak je što u projektu za izgradnju objekta nije predviđena drenaža objekta koja bi osigurala trajno spuštanje pijezometrijskog nivoa podzemnih voda oko objekta i smanjenje pritiska na postojeću hidroizolaciju. Pregledom postojeće dokumentacije konstatovano je da su radovi vanjske hidroizolacije podruma rađeni 2009.godine i da je njihova primopredaja izvršena iste godine uz davanje garancije na kvalitet u trajanju od 24 mjeseca.

Još jedan od razloga pojave vode je taj što objekat nije završen u jednoj fazi, nego je prošao dug period od izrade hidroizolacije objekta do njegovog zatvaranja, tj. sprečavanja ulaska oborinske vode u objekat, a što je omogućilo slijevanje i dugotrajno zadržavanje vode u podrumu objekta.

Olučne vertikale koje su na objekat postavljene u ovoj fazi još nisu spojene u kišnu kanalizaciju tako da će se oborinske vode, dok se to spajanje ne izvrši, također, izlijevati neposredno uz objekat.

Komisija je predložila slijedeće mjere za sprečavanje prodora vode u podrum zgrade Policije:

-          Djelimična ili kompletna izrada unutrašnje hidroizolacije podova i zidova podruma objekta;

-          Izrada drenaže oko objekta da bi se trajno spustio pijezometrijski nivo podzemnih voda i smanjio pritisak na hidroizolaciju objekta. Radovi se mogu izvesti jer vanjski radovi još nisu završeni kao ni ugovoreni u ovoj fazi izvođenja radova. Drenažne radove potrebno je uraditi jer sama izrada unutrašnje hidroizolacije sa garancijom radova od 10 godina neće osigurati dovoljno dug vijek trajanja i korištenja ovog objekta.

Nakon dostavljenog izvještaja gradonačelnik će u saradnji sa Odjeljenjem za javne poslove i u dogovoru sa UNDP-om, koji sprovode realizaciju trošenja zajednički osiguranih sredstava, dogovoriti mjere otklanjanja ovog problema kako bi se započeti radovi uspješno priveli kraju.

Očekuje se da ovaj problem neće odgoditi završetak ove faze radova, koji se očekuje krajem godine, te da će se nakon osiguranja dodatnih sredstava za završetak radova vanjskog uređenja i nabavku namještaja i potrebne opreme, sljedeće godine objekat kompletno završiti i predati Policiji Brčko distrikta BiH na korištenje.