Saopštenje Odjeljenja za javne poslove

24.8.2015. Odjeljenje za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH će u narednom periodu otpočeti sanaciju mostova koji su oštećeni u poplavama 2014. godine. Sredstva su osigurana  u rebalansu za 2014. godinu, a radove će izvoditi dvije građevinske firme. Pristupit će se izgradnji mostova u mjesnim zajednicama Rašljani, Štrepci i Islamovac  i izgradnji propusta u Brezovom Polju.
Rok za završetak radova je 90 dana za mostove, odnosno 60 dana za propust.
Pored toga, Odjeljenje provodi i aktivnosti na sanaciji mostova oštećenih u poplavama u Omerbegovači, Drenavi, Cvijanovićima i Bijeloj za šta su sredstva osigurana iz kredita Svjetske banke i čija se realizacija  očekuje u toku naredne godine.
Iz kredita Svjetske banke osigurana su sredstva za sanaciju mosta na magistralnom putu M1.14 u Krepšiću, a realizaciju tog projekta provodi Direkcija za puteve Republike Srpske.