Јavne rasprave - ekološke dozvole

Javna rasprava za izdavanje ekološke dozvole- "RZ - Komerc" d.o.o. Brčko

Obavještavamo Vas da će se 02.03.2017. godine održati javna rasprava u prostorijama MZ Brka sa početkom u 11,00 sati, a povod je  izdavanje ekološke dozvole za izgrađeni pogon za primarnu preradu drveta - pilanu preduzeća "RZ - Komerc" d.o.o. Brčko, Brka. U prilogu možete pogledati Zahtjev.
 

Javna rasprava za izdavanje ekološke dozvole- YAVUZ COMPANY '' d.o.o Srebrenik P.J. Brĉko

Obavještavamo da će se 23.02.2017. godine održati javna rasprava u prostorijama MZ Vitanovići sa početkom u 12,00 sati, a povod je  izdavanje ekološke dozvole za izgrađeni objekat za proizvodnju drvene i PVC stolarije preduzeća "Yavuz Company" d.o.o. Srebrenik, Poslovna jedinica Brčko. U prilogu možete pogledati Zahtjev.