Јavne rasprave - ekološke dozvole

Javna rasprava o Studiji uticaja na životnu sredinu- "Farm Vision" d.o.o.

Javna rasprava povodom rekonstrukcije postojećeg poslovnog objekta za potrebe proizvodnje sirovog ulja iz sjemena uljarica u Bescarinskoj zoni pogon "Farm Vision" d.o.o., će se održati 16.03.2017. u prostorijama M.Z. Ilićka sa početkom u 12 h. na koju se pozivaju sva zainteresovana lica iz Brčko distrikta BiH.  U prilogu,

 

 

Javna rasprava za izdavanje ekološke dozvole- "RZ - Komerc" d.o.o. Brčko

Obavještavamo Vas da će se 02.03.2017. godine održati javna rasprava u prostorijama MZ Brka sa početkom u 11,00 sati, a povod je  izdavanje ekološke dozvole za izgrađeni pogon za primarnu preradu drveta - pilanu preduzeća "RZ - Komerc" d.o.o. Brčko, Brka. U prilogu možete pogledati Zahtjev.