Predstavljen program "Evropa za građane"

21.12.2012. Ministarstvo pravde BiH u saradnji sa Odsjekom za evropske integracije Vlade Brčko distrikta BiH organizovalo je danas prezentaciju programa „Evropa za građane“ za predstavnike lokalne vlasti, nevladine organizacije, udruženja građana i druge pravne subjekte koji po prvi put stiču pravo da učestvuju u javnim pozivima u okviru ovog programa.

2012-12-21-Program_Evropa_za_gradjane

Prisutne je ovom prilikom pozdravio gradonačelnik Brčko distrikta BiH dr. Anto Domić koji je istakao da je neophodno organizovati što više ovakvih prezentacija koje će pomoći građanima BiH da shvate šta je Evropska unija. Gradonačelnik je, također, dodao da će Vlada Brčko distrikta BiH osnažiti svoje kapacitete kako bi uspjela odgovoriti na sve zahtjeve koji stoje pred BiH i Brčko distriktom BiH na putu ka Evropskoj uniji.

Program "Evropa za građane" predstavio je Goran Kučera iz Ministarstva pravde BiH koji je istakao da su ciljevi ovog programa jačanje evropskog identiteta zasnovanog na zajedničkim vrijednostima, razvoj osjećaja pripadnosti EU te unapređenje tolerancije i uzajamnog razumijevanja među građanima.

On je dodao da je ovo jedan od najjednostavnijih programa Evropske unije i daje prednost razvojnim projektima u kojima je zastupljena međusobna saradnja lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.

Ukupan budžet programa, za period 2007–2013. godina, iznosi 215 miliona eura.