Informacija o održavanju TAIEX seminara na temu: Ruralni razvoj

Delegacija Evropske unije u BiH u saradnji sa Kancelarijom TAIEX-a u Briselu i Komitetom regiona informisala je o održavanju seminara na temu: Ruralni razvoj, koji će se održati od 17. do 19. septembra 2014. godine u Briselu.
Fokus studijskog putovanja je da se lokalnim i regionalnim predstavnicima pruži mogućnost da se bolje upoznaju sa idejom EU legislative i prakse kao i da razmijene najbolje prakse sa kolegama iz Evropske unije i regiona.
Studijsko putovanje je otvoreno za učesnike Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Kosovo, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija) i Turska.
Troškove prevoza, smještaja i dnevnica učesnika snosi organizator.
Aplikacija se sastoji od obrasca za učešće, pisma interesa i CV-a. Učesnici treba da obezbijede CV i pismo motivacije (sa objašnjenjem njihovih studija i profesionalnog iskustva i kako bi oni širili informacije koje dobiju tokom studijskog putovanja).
Pismo motivacije treba ovjeriti (potpisati i pečatom ovjeriti) aplikant i institucija koja podržava aplikanta. Aplikacije treba poslati na: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli i Kancelariji za evropske integracije Vlade Brčko distrikta BiH.
Krajnji rok za podnošenje aplikacija je utorak,  12. avgust 2014. godine (uključujući i 12.8.).
Preduslov za učesnike je aktivno znanje engleskog jezika.

Obrazac za prijavu

Program rada seminara

Vodič za učesnike na engleskom jeziku