Implementiran Twinning projekat „Podrška Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine“

U okviru Twinning projekta IPA 2009 „Podrška Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine“ uspostavljene su informacione i notifikacione tačke (ENP BAS) i kontakt tačke u svim institucijama na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Projekat je provodio Konzorcij koji se sastoji od Instituta za standardizaciju Njemačke (DIN), Instituta za standardizaciju Bugarske (BDS), na čelu sa Asocijacijom za standardizaciju i certifikaciju Španije (AENOR).

Projekat je osigurao integracije tržišta BiH sa tržištima EU i stvorio okruženje u kojem će industrija i proizvođači iz BiH moći poboljšati trgovinske i industrijske odnose sa EU i međunarodnim tržištem.

Jedan od rezultata projekta Instituta je uspostava informacionog centra i notifikacionih tačaka za notifikaciju standarda prema EU i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

Vlada Brčko distrikta BiH je kao kontakt osobu za notifikacione tačke imenovala Nedžada Arnautovića, zaposlenika u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu.

Industrije i sve zainteresovane strane imaju mogućnost da koriste najmoderniji Sistem za informisanje i upravljanje standardima (SMIS) putem BAS internet stranice (http://bas.gov.ba) i imaju pristup informacijama da bi mogli da koriste sljedeće opcije koje su im dostupne:

  • Komentari na inicijative za nove standarde u vezi s njihovim sektorom aktivnosti;
  • Apliciranje za učešće u radu relevantnih tehničkih komiteta tijela za standardizaciju u drugoj državi članici (naprimjer, bh. kompanija može aplicirati da učestvuje u španjolskom, njemačkom ili bugarskom komitetu);
  • Predlaganje da standard bude pripremljen na evropskom, a ne na nacionalnom nivou.