Održana završna konferencija projekta ABCDE Posavina

Dana, 8. februara 2013. godine u Orašju je održana završna konferencija projekta ABCDE Posavina. Konferenciji je prisustvovalo gotovo 50 učesnika, uključujući i predstavnike institucija koje su provodile predmetni projekat, i to sa Energetskog instituta Hrvoje Požar iz Zagreba (EIHP), Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci  (IGR), kao i predstavnici lokalnih partnera Vukovarsko-srijemske županije, Brčko distrikta BiH, općina Šamac, Orašje, Odžak i Domaljevac - Šamac.

2013-02-12-ABCD_Posavina-1

Projekat ABCDE Posavina (Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina) se provodi u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007. - 2013.

Ciljevi projekta su mogućnosti poljoprivredne biomase za iskorištavanje u energetske svrhe od animalnog otpada – peradarstva, stočarstva, svinjogojstva za bioplin, do mogućnosti iskorištavanja ratarskih kultura za proizvodnju biogoriva.

2013-02-12-ABCD_Posavina-2

U okviru završne konferencije prezentovan je Katalog za investitore, dokument čiji je cilj olakšati i poboljšati realizaciju projekata korištenja poljoprivredne biomase u energetske svrhe. Osim navedenog, prezentovani su i rezultati ovog projekta, kao i vizija nastavka istog. Osnovni zaključak u tom smislu je da projekat ABCDE Posavina i pripadajući rezultati, posebno Studija poljoprivrednog tržišta i Zajednički akcioni plan, imaju, a i  ubuduće će imati, vrlo pozitivan utjecaj na opći razvoj ovoga regiona i poboljšanje realizacije projekata korištenja poljoprivredne biomase u energetske svrhe te da su ovim projektom postavljeni izuzetne osnove za daljnju saradnju.

Katalog za investitore

Više informacija o samom projektu, kao i svim provedenim aktivnostima, dostupno je na internet stranici www.abcde-posavina.org